Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

75. Yıl Milas Devlet Hastanesi

  

 

18.09.1998 yılında 100 yatak, Dahiliye, Çocuk, Hariciye, Kadın Doğum, Üroloji, Ortopedi, Beyin cerrahi, Kulak Boğaz ve Burun, Göğüs hatalıkları, İntaniye ve Enfeskiyon  Hastalıklar, Nöroloji, Diş poliklinikleri, 4 Ameliyathane, Röntgen, Skopi cihazı, Ultrasonağrafi, Biyokimya laboratuarı, Mikrobiyoloji laboratuarı, Kan merkezi, EEG, EMG çekimleri, 2 Ambulans ve helikopter pisti ile faaliyete geçmiştir.İlçenin daima artan hasta potansiyeli ile birlikte ihtiyaçların artması ile Hastane idaresi, Hastane Yaptırma ve Yaşatma derneği ve hayırsever vatandaşların müşterek çalışmalarının sonunda; Tomografi cihazı, 6 üniteli Diyaliz merkezi, 1 röntgen cihazı, Ambulans, Fizik Tedavi Merkezi, Göğüs Cerrahi Polikliniği,Cildiye Polikliniği, Göğüs Hastalıkları Polikliniği, Göz  Fako cihazı, ilave yapılmış artan ve yetmeyen Acil Servis Ünitesi de ilave yapılarak büyütülmüş, yetmeyen şebeke suyu ihtiyacına karşılık 2002 yılında Derneğimizle bir su kuyusu açılarak su ihtiyacına son verilmiştir.İhtiyacın artması ile birlikte yetmeyen yatak kapasitesine Hemşire lojmanları yataklı tedavi hizmetine açılarak 20 yatak ilavesi ile hastanemiz 120 yatak  kapasitesine ulaşmıştır. İdaremizin çalışmaları sonunda hayırsever vatandaş Mustafa PEHLEVAN la ilişki kurularak 25 diyaliz kapasiteli bir ek bina için proje çizilmiş ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.10.2003 tarih ve 18661 sayılı olurları ile olur alınarak inşaata başlamıştır. S.S.K. lı hastalarında hastanemizde hizmet almaya başlaması ile yetmeyen yatak kapasitemizi de arttırmak amacı ile Hastane Derneğimizin Yönetimi ile konuşularak inşaat halindeki inşaatımızın devamı sağlanmış hayırsever vatandaş Mustafa PEHLEVAN Bodrum Kat Zemin ve 2 kat toplam 4 katın Betonarme inşaatı 30.07.2004 tarihinde bitmiştir. Giriş katı diyaliz servisi olarak (13 cihaz),1. ve 2. katı servis olarak (39 yatak ) son kat ise yemekhane olarak hizmete sunulmuştur.2010 yılı itibariylede hastanemiz semt polikliniği 6 diş ünitesiyle hizmet vermeye başlayan. Protez ve diş tedavi hizmetleri2011 yılında hastane bahçesindeki 8 diş ünitlik yeni yerinde hizmet vermeye başlamıştır.YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIMYeni Doğan yoğun Bakım Ünitemiz 4 küvöz ve 2 transport küvöz ve 1 adet radyan ısıtıcı ile 2011 yılından bu yana hizmet vermektedir. 1. Basamak yenidoğan yoğun bakım kriterleri paralelinde yani; doğum sonrası yenidoğan resüsitasyonun yapıldığı 35 hafta ve üzeri yenidoğanlarının bakıldığı, hasta yenidoğanların ve 35.hafta altı prematürlerin uygun bir merkeze transfer edildiği ünite niteliğinde 3 hekim ve sertifikalı hemşirelerle hizmet sunumunu gerçekleştirmektedir.FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ÜNİTESİHastanemiz FTR(Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon ) bölümü 1998 yılında 1 fizyoterapist ile hizmet vermeye başlamış, artan hasta potansiyeli ve talep üzerine 2011 yılında düzenlenen yeni yerine taşınarak hizmet kapasitesi arttırılmıştır. FTR ünitemiz 3 Fizyoterapist 1 Fizik Tedavi Teknikeri ile Milas halkımıza hizmet vermektedir.  Ünitemizde 2 adet rehabilitasyon salonu ve 7 adet tedavi odası bulunmaktadır.PATOLOJİ LABORATUVARI   Ameliyat materyalleri 19.03.2008 yılından itibaren hastane bünyesinde toplanıp,belli bir süre bekledikten sonra patolojik inceleme için bir üst merkez olan Muğla Devlet Hastanesi patoloji laboratuvarına gönderiliyordu.     2010 yılında patoloji labratuvarının kurulması için resmi girişimlerde bulunuldu.Muğla il Özel idaresi tarafından cihazların ihaleleri yapıldı.Cihazların alınmasına takiben 12.03.2012 yılında patoloji laboratuvarı 75.Yıl Milas Devlet Hastanesi bünyesinde aktif olarak hizmet vermeye başladı.     2014 yılında  yeni hizmet binasına taşındı.Laboratuvarımızda şuan itibariyle Doku ve Vücut sıvısı patolojik incelemeleri,Frozen,Histokimyasal Boyamalar ve İmmünohistokimyasal incelemeler yapılmakta ve sonuçları en kısa zamanda verilmektedir.      Günümüz dünyasında yaygınlığı giderek artan kanserin erken tanısıyla hastaların yaşam süresi uzamaktadır.Laboratuvarımız  2 Uzman doktor, 5 Yardımcı sağlık personeli ve 1 sekreter'le halkına özveriyle hizmet vermeye devam etmektedir.