Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

TKHK İç Paydaş Anketi

    Değerli paydaşımız,        

    5018 sayılı Kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında kamu idarelerine stratejik planlarını her beş yılda bir hazırlamaları öngörmüş ve iki yıl uygulandıktan sonra kurumlara revize etme imkânı vermiştir. Bu kapsamda Kurumumuz 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde yeni Stratejik Planını hazırlamaktadır.


       Hazırlanmakta olan 2017-2021 Stratejik Planın Durum analizi kısmının bir parçası olan İç Paydaş Analizinde, Kurumumuzun mevcut durumunun tespiti, paydaşlarımızda oluşan kurum algısının tespiti, kurumsal amaç ve hedeflerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.            Bu bağlamda yapılacak stratejik plan çalışmalarında siz değerli paydaşlarımızın görüşlerini almak amacıyla İç Paydaş Anketi düzenlenmiştir. Anketimize vereceğiniz cevaplar çalışan memnuniyetini ortaya koyacak ve kurumsal iyileştirme faaliyetlerine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle iç paydaş anketine siz değerli paydaşlarımızca gereken önemin verilmesini rica eder teşekkürlerimizi sunarız.

 

Anket1 için tıklayın.

Anket2 için tıklayın.